Chè Sâm Bổ Lượng cho sinh nhật bé B.Ân – New York

* Cách nấu rau câu: 3 cup = 750 ml Nước ( Water) 3 tsp Bột rau câu giòn ( Thai Lan Agar Agar) 1/4 cup = 60 gr Đường ( Sugar) * Nguyên Liệu: 8 litters Nước ( Water) 150 gr Hạt sen khô ( Dried Lotus seeds) 150 gr Táo đỏ khô ( Dried Dates) 6 oz = 170 gr Nhãn nhục khô ( Dried Longan Pulp) 150 gr Phổ tai khô ( Dried kelp shreded) 30 gr Hạt Kỷ tử ( Dried Fructus Lychii) 2 Bông bạch nhỉ ( Dried white fungus mushroom) 200 gr Nho khô

Continue reading

Rau câu trái cây – New York / Fruits Jelly

* Trái Cây gồm có ( Fruits) : Kiwi, Strawberry, Raspberry, Cantaloupe, Blueberry, Mango Jackfruit ( Mít), Longan (Nhãn), Lychee ( Vải) all in syrup can ( trong lon) * Lớp trong đầu tiên: dùng cho khuôn 8×3in = 20×8cm 1,5 cup = 360 ml Nước Mít trong lon ( Jackfruit juice from can) 1,5 cup = 360 ml Nước ( Water) 1/2 cup = 120 gr Đường ( Sugar) 3 tsp Bột rau câu ( Agar Agar powder) *Lớp Dừa thứ 2: 1,5 cup = 360 ml Nước cốt dừa ( Coconut milk) 1,5 tsp Bột rau câu (

Continue reading

MC VIET THAO-CBL (304)- PHỞ CON BÒ- NORTH YORK CANADA- CHUYỆN BÊN LỀ- JULY 02, 2014

CHUYỆN BÊN LỀ lần thứ 304 với Việt Thảo đã được ONLINE vào ngày 02 tháng 7 năm 2014. Phở Con Bò ở North York Ontario Canada.