Làm Thạch rau câu 3D đẹp không tưởng chỉ bằng kim y tế G18

Đăng ký ngay: Khóa học sẽ giúp bạn – Nắm được cách sử dụng duy nhất 1 chiếc kim tiêm y tế G18 để sáng tạo ra các mẫu hoa đẹp tự nhiên. – Biết thao tác tạo cánh hoa, tạo cành, lá với kim y tế G18 – Cách tạo và decor hoa phượng – Cách tạo và decor hoa linh lan – Cách tạo và decor hoa bưởi – Cách tạo và decor hoa bằng lăng – Với sự hướng dẫn chi tiết của chị Trần Phương Nga, chỉ cần thêm một chút sáng tạo và khéo léo

Continue reading