Levi cày rank gặp ngay Bánh Bao Chiên top..Yassuo lướt lướt ăn luôn Pentakill

Levi cày rank gặp ngay Bánh Bao Chiên top..Yassuo lướt lướt ăn luôn Pentakill