Levi không cần trừng phạt khi Bánh Bao Chiên muốn cướp Baron , imaqtpie đánh gần 1 phút với Caitlyn

Các highlight , tình huống vui vẻ, hài hước của các streamer trên toàn thế giới ( LCK1 , imaqtpie , lol_crown , 빛베리 , loltyler1 , jukes , lol_cuvee , armatvlol , ElmiilloR , Froggen , Scarra , Specofdust , lollevi97 ) —————————————————————————————————– Nguồn : LCK1 : imaqtpie : lol_crown : 빛베리 : loltyler1 : jukes : lol_cuvee : armatvlol : ElmiilloR : Froggen : Scarra : Specofdust : lollevi97 :