Phát Hiện Tiên Cá Khuyên Ăn Chay Trong Quán Phở Bò – Tiun

Cows are gentle social animals. They have the ability to recognize more than 100 other cows. So they have complex feelings. Eating their meat is stealing food from the poor. company channel fanpage Nhờ ăn hthịt bò mà Tiun có sức khỏe luyện tập để thành tiên cá, kể từ khi thức tỉnh Tiun không còn muốn ăn thịt bò nữa. Tôn thờ sự hy sinh cao cả của Bò, Tiun đã nguyện làm tất cả việc tốt lành để trả ơn cho điều đó. Nay các đệ tử của Tiun không đủ sức khỏe để luyện tập bơi lặn

Continue reading