Nhật ký Hà Nội (04) – Bún riêu bà Lúa , Chợ Zời [Hiếu Orion]

Chợ Zời nô nức tiếng đồn Có cô bán trứng vịt … lộn rất ngon. Ủng hộ Hiếu Orion bằng cách bấm vào đây để nhận cập nhật những bài mới nhất của HIẾU ORION nhé bạn: