Chill stream cùng bạn bè, Rank động thách đấu cùng anh em

NA Rank: Master Riven – Jayce Facebook: Donate Vietnam: vrdonate.vn/banhbaochienriven Donate Paypal: – I do not own any of the songs in my content.