Bánh Bao Chiên bất ngờ trước pha trốn chạy thông minh này của Levi, Khi Tyler1 thổi nến sinh nhật

Bánh Bao Chiên bất ngờ trước pha trốn chạy thông minh này của Levi, Khi Tyler1 thổi nến sinh nhật – Khi Cao Thủ Stream có gì Hot #354 ——————– ✦ Link Nhạc: ♫ Defqwop – Awakening [NCS Release].mp3 ♫ Prismo – Stronger [NCS Release].mp3 ♫ Cartoon – Your Stories (feat. Koit Toome) [NCS Release].mp3 ✦ Outtro: ♫ Cartoon – Your Stories (feat. Koit Toome) [NCS Release].mp3 ✦ Xin cảm ơn Twitch.tv Streams: ❤ Levi: /lollevi97 ❤ Tyler1: /loltyler1 ❤ Box Box: /boxbox ❤ Imaqtpie: /imaqtpie ❤ Marymaybe: /marymaybe ❤ Shiphtur: /shiphtur ❤ Zenwi1: /zenwi1 ❤ Heisendongna: /heisendongna ❤ Dekar:

Continue reading