Chè Sâm Bổ Lượng cho sinh nhật bé B.Ân – New York* Cách nấu rau câu:
3 cup = 750 ml Nước ( Water)
3 tsp Bột rau câu giòn ( Thai Lan Agar Agar)
1/4 cup = 60 gr Đường ( Sugar)
* Nguyên Liệu:
8 litters Nước ( Water)
150 gr Hạt sen khô ( Dried Lotus seeds)
150 gr Táo đỏ khô ( Dried Dates)
6 oz = 170 gr Nhãn nhục khô ( Dried Longan Pulp)
150 gr Phổ tai khô ( Dried kelp shreded)
30 gr Hạt Kỷ tử ( Dried Fructus Lychii)
2 Bông bạch nhỉ ( Dried white fungus mushroom)
200 gr Nho khô vàng, đen ( Gold and Black raisin)
800 gr Đường phèn ( Small lump or Rock candy)

Leave a Comment

Required fields are marked *.