Biết ‘bún chả Obama’, đạo diễn phim Kong muốn có ‘cơm Jordan’Biết ‘bún chả Obama’, đạo diễn phim Kong muốn có ‘cơm Jordan’

Jordan Vogt-Roberts ngạc nhiên khi biết một món ăn tại Hà Nội được đặt là “bún chả Obama”, anh muốn tên mình gắn với món cơm của người Việt.

Leave a Comment

Required fields are marked *.