Levi không cần trừng phạt khi Bánh Bao Chiên muốn cướp Baron , imaqtpie đánh gần 1 phút với CaitlynCác highlight , tình huống vui vẻ, hài hước của các streamer trên toàn thế giới ( LCK1 , imaqtpie , lol_crown , 빛베리 , loltyler1 , jukes , lol_cuvee , armatvlol , ElmiilloR , Froggen , Scarra , Specofdust , lollevi97 )
—————————————————————————————————–

Nguồn :

LCK1 :
imaqtpie :
lol_crown :
빛베리 :
loltyler1 :
jukes :
lol_cuvee :
armatvlol :
ElmiilloR :
Froggen :
Scarra :
Specofdust :
lollevi97 :

2 Comments

Leave a Comment

Required fields are marked *.