Bánh bao chiên lấy tên Zero 9 đánh giải online lần đầu tại Rank Bắc Mỹ

Bánh bao chiên lấy tên Zero 9 đánh giải online lần đầu tại Rank Bắc Mỹ Tham Gia Discord Thách Đấu : Xem Thêm Video : ========Bánh Bao Chiên ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : [email protected] để giải quyết nhé. Mình giải quyết vấn đề thật nhanh. Xin cảm Ơn. ———————————————————————————————————— ☛ Please flag negative, spam or hateful comments. We

Continue reading

100T levi và bánh bao chiên cũng pó tay với thánh tom và solo | Thách Đấu Bắc Mỹ

100T levi và bánh bao chiên cũng pó tay với thánh tom và solo | Thách Đấu Bắc Mỹ Xem Thêm Video : ========Levi Stream ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : mailz[email protected] để giải quyết nhé. Mình giải quyết vấn đề thật nhanh. Xin cảm Ơn. ———————————————————————————————————— ☛ Please flag negative, spam or hateful comments. We are all here to

Continue reading

Cảm Xúc Của Bánh Bao Chiên Khi Được 100T Levi Gank Cho

Cảm Xúc Của Bánh Bao Chiên Khi Được 100T Levi Gank Cho Xem Thêm Video : ========Bánh Bao Chiên ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : [email protected] để giải quyết nhé. Mình giải quyết vấn đề thật nhanh. Xin cảm Ơn. ———————————————————————————————————— ☛ Please flag negative, spam or hateful comments. We are all here to have some fun, be positive and

Continue reading

100T Levi xin lỗi Bánh Bao Chiên vì sợ bị camp MID

100T Levi xin lỗi Bánh Bao Chiên vì sợ bị camp MID Xem Thêm Video : ========Levi ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : [email protected] để giải quyết nhé. Mình giải quyết vấn đề thật nhanh. Xin cảm Ơn. ———————————————————————————————————— ☛ Please flag negative, spam or hateful comments. We are all here to have some fun, be positive and enjoy ourselves

Continue reading

100T Levi Lần Đầu Stream Tại Bắc Mỹ Gặp Ngay Bánh Bao Chiên | Levi Stream #1

100T Levi Lần Đầu Stream Tại Bắc Mỹ Gặp Ngay Bánh Bao Chiên | Levi Stream #1 Xem Thêm Video : ========Levi ========Âm Thanh 0:07 it s different – Shadows feat Miss Mary NCS Release ☛ 3:16 Hoaprox – S K Y Prox Original Mix Official Audio ☛ 8:19 NGO Hoaprox – Cold Heart ft Aviella ☛ ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa

Continue reading

Bánh Bao Chiên – Khởi Đầu Mùa 8 Lên Top Thách Đấu Bắc Mỹ | Montage #2

Bánh Bao Chiên – Khởi Đầu Mùa 8 Lên Top Thách Đấu Bắc Mỹ | Montage #2 Xem Thêm Video : ========Bánh Bao Chiên ========Âm Thanh 👑 Chains feat Alina Renae NCS Release 👑 Night Caller feat Project Nightfall NCS Release 👑 Road So Far Inspired By Alan Walker NCN Release ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : [email protected] để giải

Continue reading

Rengar Q mới làm lại, Bánh Bao Chiên lật kèo Jax cực đỉnh

Rengar Q mới làm lại và Bánh Bao Chiên lật kèo Jax cực đỉnh Xem Thêm Video : ========SkinSpotlights ========Bánh Bao Chiên ========Thanks To Twich.tv 4:25 loltyler1 6:17 destiny 7:37 scarra 8:01 doublelift 8:51 nightblue3 ========Âm Thanh 0:05 Dancefloor NCS Release ☛ 2:57 Double D NCS Release ☛ 5:53 Holding You feat Max Landry NCS Release ☛ 8:34 Run Away feat Lusil NCS Release ☛ ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các

Continue reading

Swain được làm lại, Pentakill đầu tiên SS8 của Bánh Bao Chiên

Swain được làm lại và Pentakill đầu tiên SS8 của Bánh Bao Chiên Xem Thêm Video : ========Thanks To Twich.tv 0:28 froggen 0:50 destiny 1:31 imaqtpie 1:48 reckful 2:21 1adrianaries1 2:45 loltyler1 3:14 doublelift 3:36 elite500 4:02 danzeltv 4:33 boxbox 6:46 yassuo ========Âm Thanh 0:05 Flares NCS Release ☛ 3:19 Aurora NCS Release ☛ 6:36 Aero Chord & Anuka – Incomplete (Muzzy Remix) [NCS Release] ☛ ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh…

Continue reading

Bánh Bao Chiên Hướng Dẫn Cầm Riven Đi TOP Với Pantheon Và Renekton

Bánh Bao Chiên Hướng Dẫn Cầm Riven Đi TOP Với Pantheon Và Renekton Xem Thêm Video : ========Bánh Bao Chiên ========Liên Hệ Có video hay cứ gửi về cho kênh nhé mail : [email protected] FaceBook : ======== ———————————————————————————————————— ☛ Nếu có bất cứ vấn đề liên quan đến bản quyền nội dung, hình ảnh… các bạn vui lòng liên lạc mình theo địa chỉ mail : [email protected] để giải quyết nhé. Mình giải quyết vấn đề thật nhanh. Xin cảm Ơn. ———————————————————————————————————— ☛ Please flag negative, spam or hateful comments. We are all here to have some fun, be positive

Continue reading

Boxbox gặp lại bánh bao chiên, hotgirl cười rớt răng – Liên Minh Stream #76

Boxbox gặp lại bánh bao chiên, hotgirl cười rớt răng – Liên Minh Stream #76 Đăng Ký Kênh Ủng Hộ Mình Nhé : Xem Thêm Video : Trang Donate Ủng Hộ Kênh : ========Thanks To Twich.tv 0:10 ➥/llstylez 0:24 ➥/queenb 0:40 ➥/boxbox 1:19 ➥/aiorossupp 1:47 ➥/corrupthope 2:47 ➥/sardochelol 3:25 ➥/yugirlcat 4:26 ➥/froggen 4:46 ➥/elmiillor 5:28 ➥/jukes 6:19 ➥/eclypsiatvlol 6:41 ➥/lvsyan 7:04 ➥/krazyness 7:55 ➥/elwind 8:17 ➥/itsmejanna 8:46 ➥/g4444_ ========Âm Thanh 0:07 CØDE – We’re Invincible (feat. Joseph Feinstein) [NCS Release] ☛ 3:25 LFZ – Echoes (Meikal Remix) [NCS Release] ☛ 7:01 Michael White x Deflo – About To Go Down

Continue reading